button, Mirror, start icon


Similar icon


Other icon in Pack Metro UI Dock