Dock, xwindows icon


Similar icon


Other icon in Pack Metro UI