Folder, terminal icon

Icon infomation


Similar icon


Other icon in Pack Exempli Gratia