snap, margin, stock icon


Similar icon


Other icon in Pack Gnome 2.18 Icon Theme