stock, Edit, write, writing, Contour icon


Similar icon


Other icon in Pack Gnome 2.18 Icon Theme