user, frame, no icon


Similar icon


Other icon in Pack Metro UI Icon Set