Metroui, Explorer, 10, internet icon


Similar icon


Other icon in Pack iOS 7 Style - Metro UI Icons