Windowslive, Metroui, mesh icon


Similar icon


Other icon in Pack iOS 7 Style - Metro UI Icons