Metroui, windows icon


Similar icon


Other icon in Pack iOS 7 Style - Metro UI Icons