Nokia, suite, Metroui icon


Similar icon


Other icon in Pack iOS 7 Style - Metro UI Icons